Wat is Ondernemersincasso.nl?

Ondernemersincasso.nl is het label waaronder Amelink Advocaten haar incassodiensten aanbiedt.

Ondernemersincasso.nl biedt ondernemers de mogelijkheid om incassomaatregelen te (laten) treffen tegen vaste, lage tarieven.

Kortom: de kwaliteit van een advocatenkantoor, voor het tarief van een incassobureau.

Hoe werkt Ondernemersincasso.nl?

Ondernemersincasso.nl is er in beginsel voor de kleine(re) vorderingen (tot EUR 25.000,-). Indien u een vordering heeft, log dan gratis in om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Nadat u bent ingelogd kunt u opdrachten verstrekken via het opdrachtformulier.

Na het invullen van het opdrachtformulier en het verrichten van de betaling voor de diensten van Ondernemersincasso.nl (zie hierna), ontvangt u van Ondernemersincasso.nl een concept sommatiebrief, die na uw akkoord aan uw wederpartij wordt verzonden.

Onze diensten

Ondernemersincasso.nl biedt een vast pakket aan, waarin uw niet betalende wederpartij per brief wordt gesommeerd om tot betaling van het aan u verschuldigde bedrag over te gaan, binnen een periode van 7 dagen na verzending van de brief. Indien geen (volledige) betaling volgt binnen deze periode, wordt na 7 dagen een eerste herinnering aan uw wederpartij verzonden. Volgt na 14 dagen nog steeds geen (volledige) betaling, dan wordt een tweede en laatste herinnering aan uw wederpartij verzonden. De kosten van deze dienstverlening door Ondernemersincasso.nl bedragen slechts EUR 99,- (excl. BTW). Een vast, laag, bedrag dus, zonder lastige rekensommen in geval van gehele of gedeeltelijke betaling van uw vordering.

Betalingsregeling

Heeft uw wederpartij niet (volledig) betaald, maar willen ze wel een betalingsregeling met u treffen? Wij leggen die regeling graag voor u op papier vast (in brief of korte overeenkomst), eveneens voor een vaste, lage, prijs van EUR 99,- (excl. BTW).

Procederen

Is uw vordering na verzending van een sommatiebrief, eerste herinnering en tweede (en laatste) herinnering nog altijd niet (volledig) voldaan, dan kunt u een procedure starten tegen uw wederpartij, teneinde uw vordering voldaan te krijgen. Amelink Advocaten biedt aan alle klanten van Ondernemersincasso.nl haar diensten in een dergelijke procedure aan voor een aangepast uurtarief van EUR 125,- per uur (excl. 6% kantoorkosten en excl. BTW), exclusief eventueel te maken kosten is, zoals griffiegeld en kosten van een deurwaarder voor het betekenen van een dagvaarding.

 

De voordelen:

- Incasso voor een vast bedrag

- Incasso door erkende advocaten

- Online opdracht aanmelden

- Veilig betalen via Mollie

Direct aanmelden:

E-mailadres:

Kies een wachtwoord: