Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Wat kost aanmelden bij ondernemersincasso.nl?
Antwoord:

Niets. Aanmelden is geheel gratis, u betaalt pas als u daadwerkelijk diensten van ons gaat afnemen.

Vraag: Wat is de service die ondernemersincasso.nl biedt?
Antwoord:

Wij sommeren uw niet betalende wederpartij namens u tot het betalen van hetgeen deze partij aan u verschuldigd is. Indien niet binnen zeven (7) dagen betaald wordt, sturen wij een herinnering en indien niet binnen veertien (14) dagen betaald is, sturen wij een 2e herinnering.

Vraag: Hoe kan ik een opdracht verstrekken?
Antwoord:

Nadat u een (gratis) account heeft aangemaakt en bent ingelogd, kunt u via het daarvoor bestemde opdrachtformulier eenvoudig opdrachten aan Ondernemersincasso.nl verstrekken.

Vraag: Hoe kan ik betalen?
Antwoord:

Betaling kunt u verrichten door middel van het overboeken van het verschuldigde bedrag via iDeal.

Vraag: Kan ik een opdracht verstrekken als ik niet kan betalen via iDeal?
Antwoord:

Ja, dat kan. Indien u niet met iDeal kunt betalen, stuur dan een e-mail naar info@ondernemersincasso.nl, waarin u aangeeft dat u niet via iDeal kunt betalen. Wij zorgen er dan voor dat u een losse factuur ontvangt, die u door middel van overboeking kunt betalen.

Vraag: Krijg ik een factuur?
Antwoord:

Ja, na het verstrekken van een opdracht en de betaling van het verschuldigde bedrag, ontvangt u een e-mail (op het door u opgegeven mailadres) met een factuur daarin. De factuur treft u ook aan op uw persoonlijke omgeving op ondernemersincasso.nl.

Vraag: Ben ik verplicht de overeenkomst met mijn wederpartij te uploaden?
Antwoord:

Nee, dat bent u niet verplicht. Wij bevelen het uploaden van de overeenkomst wel aan, om zo zorgvuldig mogelijk te kunnen verwijzen daarnaar en om deze informatie tot onze beschikking te hebben bij een eventueel op te starten procedure.

Vraag: Ben ik verplicht facturen te uploaden?
Antwoord:

Nee, dat bent u niet verplicht. Wij bevelen het uploaden van facturen wel aan, om zo zeker te zijn dat de juiste bedragen worden genoemd en de facturen als bijlage bij de door ons te verzenden sommatiebrief te kunnen voegen.

Vraag: Kan ik meerdere opdrachten tegelijk verstrekken?
Antwoord:

Er kunnen niet meerdere opdrachten in één opdrachtformulier worden verstrekt. Wel kunt u na het verstrekken van de eerste opdracht kiezen voor “nog een opdracht verstrekken” (voordat u betaalt).

Vraag: Heb ik inzage in een concept van de sommatiebrief die verstuurd wordt?
Antwoord:

Ja, dat heeft u. Zodra onze sommatiebrief gereed is, ontvangt u een concept daarvan per e-mail. Dat concept moet door u geaccordeerd worden. Zolang de brief niet door u is geaccordeerd, wordt deze (nog) niet aan uw wederpartij verzonden.

Vraag: Heb ik inzage in een concept van een 1e en 2e herinneringsbrief?
Antwoord:

Nee, dat heeft u niet. De herinneringsbrieven worden door ons direct verstuurd, zonder u eerst van een concept te voorzien. U krijgt wel een afschrift zodra de brief aan uw wederpartij is verzonden.

 

Vraag: Aan wie betaalt mijn wederpartij?
Antwoord:

Indien uw wederpartij naar aanleiding van onze sommatie ofwel één van onze herinnering tot betaling overgaat, dan doet zij dat rechtstreeks aan u. Geen lastige constructies dus, waarbij op onze (derden)rekening wordt gestort, waarna u moet wachten totdat dit geld is doorgestort, maar een rechtstreekse betaling op uw rekening.

Vraag: Moet ik betaling door mijn wederpartij melden?
Antwoord:

Ja, in alle gevallen waarin u geheel of gedeeltelijke betaling ontvangt, dient u dit te melden aan ons in verband met het verzenden van eventuele herinneringen.

Vraag: Waar kan ik betaling door mijn wederpartij melden?
Antwoord:

Melding van betaling kunt u doen via info@ondernemersincasso.nl, onder vermelding van uw dossiernummer.

Vraag: Wat zijn de mogelijkheden als er niet betaald wordt nadat brieven door ondernemersincasso.nl zijn gestuurd?
Antwoord:

Is uw vordering na verzending van een sommatiebrief, eerste herinnering en tweede (en laatste) herinnering nog altijd niet (volledig) voldaan, dan kunt u een procedure starten tegen uw wederpartij, teneinde uw vordering voldaan te krijgen.

Vraag: Wat kost het als ik een procedure wil starten?
Antwoord:

Als incasso na onze dienstverlening niet succesvol is, kunt u een procedure starten. De advocaten van Amelink Advocaten begeleiden u daarin graag (verder) en dat voor een gereduceerd uurtarief van EUR 125,- per uur.

De voordelen:

- Incasso voor een vast bedrag

- Incasso door erkende advocaten

- Online opdracht aanmelden

- Veilig betalen via Mollie

Direct aanmelden:

E-mailadres:

Kies een wachtwoord: